Laaja tutkimus yli 500 yrittäjälle ja kiinteistönomistajalle selvitti tyytyväisyyttä aurinkosähköjärjestelmiin. Maatilayrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä aurinkovoimaloiden hankintaan.


Aurinkosähköjärjestelmien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Kasvaneen kysynnän taustalla on sekä paneelien halpeneminen, että positiiviset kokemukset järjestelmien toimivuudesta pohjolassa. Erityisen otollisia kohteita ovat kiinteistöt, joissa on merkittävästi sähkönkulutusta maaliskuusta lokakuuhun. Maaseudulla navetat, sikalat ja kuivaamot ovat erityisen kannattavia, kaupungeissa ja yrityskohteissa hallit, tehtaat, tuotantotilat, kaupat, kauppakeskukset ja toimistokiinteistöt.Laaja Lemkemin ja Lantmännen Agron toteuttama tutkimus maaseudun yrityskiinteistöjen ja maatilojen aurinkosähköjärjestelmien hankinnasta valaisee miksi kysyntä järjestelmille on viime vuosina ollut niin korkeaa. Lähes 70% verkossa toteutettuun kyselyyn vastanneista aurinkosähköön siirtyneistä yrittäjistä oli hankkinut aurinkopaneelinsa viimeisen 3 vuoden aikana. Ostobuumi onkin ollut kovaa ja monella toimijalla on ollut vaikeuksia toimittaa riittävän nopeasti järjestelmiä asiakkaille. Voimakas kilpailu on myös tuonut alalle runsaasti uusia yrityksiä. Koska aurinkovoimalassa kysymys on vuosikymmeniä ulkona katolla toimivasta voimalaitoksesta, ei turvallisuudesta saa tinkiä. Onkin aurinkovoimalan ostajan kannalta kriittistä että laitos toteutetaan oikeaoppisesti ja komponenteilla, jotka on suunniteltu kestämään karuja olosuhteita vuodesta toiseen.

Kohonneet energiakustannukset merkittäviä tai erittäin merkittäviä lähes puolelle maaseudun yrityksistä

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 48% koki kohonneet energiakustannukset merkittäviksi tai erittäin merkittäväksi ja toimintaa haittaaviksi. Energiakustannuksen nousun koki huomattavaksi, mutta hallittavaksi 45% vastaajista. Kymmenykseen kustannusten nousu ei ollut vaikuttanut lainkaan.

Vaikka aurinkosähköjärjestelmien määrä maatiloilla on lisääntynyt voimakkaasti, moni pohtii vielä harkintaa. Tämä on tiedostettu myös EU:ssa, jossa uusi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD ja erityisesti sen aurinkosähköä koskeva lisäys voi tulla yllätyksenä monelle.

Vuoden 2026 loppuun mennessä julkisiin uudiskohteisiin ja olemassa oleviin julkisiin rakennuksiin tulee asentaa aurinkosähköjärjestelmä pinta-alan mukaan asteittain vuodesta 2027 alkaen. Vuoden 2027 loppuun mennessä yli 500 m²olemassa oleviin ei-asuinrakennuksiin tulee asentaa aurinkosähköjärjestelmä peruskorjauksen tai energiaremontin yhteydessä. Uudiskohteisiin, jotka ovat yli 250 m², järjestelmä tulee asentaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lemkem on toteuttanut aurinkosähköjärjestelmiä tuhansiin kohteisiin Suomessa. Meiltä voimalat vuosikymmenien kokemuksella, erittäin kattavalla takuulla ja huollolla, sekä omalla suunnittelulla.Aerial view of solar panels

Aurinkovoima maatilalle