15M

15 miljoonaa kiloa CO2 säästetty asiakkaiden kiinteistöistä maalämmöllä 2021

20M

20 miljoonaa kiloa CO2 säästetty asiakkaiden kiinteistöistä aurinkovoimalla 2021

100%

Skaalautuvuus energia-ratkaisuissa, maatiloilta urheilukeskuksiin ja kuntiin

95%

Suomen maalämpö ja aurinkovoima kapasiteetista kustannustehokkaasti käyttämättä

Energiankulutuksen lasku, vastuullisuuspanostukset, huoltovarmuus ja kiinteistön ylläpitokustannusten minimointi

Teknologia on kehittynyt niin paljon, että uusiutuvalla energialla voidaan ratkaista neljä kysymystä samaa aikaa – Energiankulutuksen lasku, Vastuullisuuspanostukset, Huoltovarmuus ja Kiinteistön ylläpitokustannusten minimointi. Avain on ratkaisujen yhdistäminen älykkäästi. Teknologian alkupolun täytyy kuitenkin olla myös vastuullista.


Yhteiskuntavastuu

Lemkem on kestävän energian tarjoajana merkittävässä asemassa Suomen hiilijalanjäljen laskemisessa ja kiinteistöjen siirtämisessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Olemme säästäneet aurinkovoiman avulla asiakkaidemme hiilijalanjälkeä 20 miljoonaa kiloa ja maalämmöllä 15 miljoonaa kiloa vuonna 2021.

Lemkemillä on sekä ISO 14001 –ympäristöserfitikaatti, että ISO 9001-laatusertifikaatti.

Lemkemillä on yli 60 työntekijää, omat energiaprojektien suunnittelu- ja asennustiimit, sekä maan kattava asiantuntijaverkosto. Asennustiimimme on Suomen kokenein aurinkovoimaloiden asennuksissa.

Aurinkopaneelien vastuullinen alkutuotanto

Lemkem on sitoutunut siihen, että matka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on itsessään vastuullinen, biodiversiteettia suojeleva ja läpinäkyvästi toteutettu. Tähän liittyy keskeisesti paneelien tuotanto, logistiikka, tuotannon ympäristöystävällisyys, asennuksen vastuullisuus ja tuotantoketjun jäljitettävyys.

Valitsemamme paneelivalmistaja Trina Solar on yksi maailman suurimmista paneelituottajista ja ainut tuottaja maailmassa, joka on palkittu itsenäisen Kalifornialaisen, energiateollisuuden ympäristöratkaisuja ja eettisyyttä tutkivan Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) -järjestön toimesta 99 pisteellä sadasta, sekä valittu maailman vastuullisimmaksi paneelivalmistajaksi. Muun muassa National Geographic käyttää SVTC:n arviointeja omissa ympäristökartoituksissaan.

Aurinkopaneelien ja piin alkutuotanto on viime vuosina ollut jatkuvasti tarkemmassa seurannassa, mikä onkin erittäin positiivista. Muun muassa hollantilainen julkaisu on Finnwatchin lisäksi tarkastellut paneelien tuotantoketjuja ja löytänyt merkittäviä ongelmia tuotannon vastuullisuudesta. Globaali aurinkopaneelimarkkina on vahvasti saturoitunut tuottajilla, joiden tuotannon jäljitettävyys on heikko. EU:n Green Dealin yhtenä välitavoitteena onkin saada paneelituotantoa skaalattua ylöspäin myös Unionin alueella, mitä mekin pidämme erittäin tervetulleena. Puolijohdeteollisuuden paluumuutto Eurooppaan on tärkeä komponentti ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Trinan Solarin ISO-Sertifioidut ja todennetut vähennykset tuotannossaan 2015-2021

Number one ball

Aurinkopaneelien tuotannon sähkönkulutuksen lasku -60%

Number two ball

Aurinkopaneelien tuotannon vedenkäytön lasku -51%

Number three ball

Aurinkopaneelien tuotannon ilmastopäästöjen vähennys -69%

Sertifioitu

Kalifornialainen Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) Solar Scorecard on palkinnut Trina Solarin maailman vastuullisimpana paneelituottajana.

Trina on myös palkittu maailman johtavan CSR -toimiston EcoVadiksen toimesta panostuksistaan sosiaalisesti kestävään tuotantoon. Trina Solar kuuluu myös ISO14064-1 standardin todennetun hiilijalanjälkilaskun ohjelmaan. Standardi sitouttaa valmistajan raportoimaan todellisen tarkan hiilijalanjäljen, joka koko tuotantoprosessista aiheutuu. ISO14064-1 standardista tarkemmin: https://www.iso.org/standard/66453.html Trina myös puhdistaa itsenäisesti paneelituotannossa käytetyn veden suoraan Shanghain tehtaallaan ja käyttää puhdistettua vettä uudelleen tuotannossa. Tämä on keskeinen tekijä paneelivalmistuksen ympäristövaikutuksien vähentämisessä, varsinkin Kiinan kaltaisessa maassa, jossa suurin osa maailman paneeleista valmistetaan.

Eettinen ja vastuullinen tuotanto

Paneelituotannon vastuullisuusongelmat ovat kaksiteräinen haaste. Toisella puolella on tarve tehdä nopeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja tuottaa paneeleita halvalla, hintojen alas ajamiseksi. Tämä kuitenkin on johtanut siihen, että polypiin tuotannon jäljitettävyys on heikkoa ja tuotantoon liittyy useita vastuullisuusongelmia.

Lemkem Oy, ei käytä toimittamissaan voimaloissa lainkaan polypiitä muun muassa tästä syystä. Kaikki Lemkemin käyttämät paneelit ovat Monokidepiipaneeleita ja tulevat yksinomaan Trina Solarin Shanghaissa sijaitsevasta tehtaasta, jonka tuotantoketju on ulkopuolisesti auditoitu, joka ei ole muun muassa Finnwatchin raporttien mainitsemilla seuranta- tai ongelmalistoilla. Trina hankkii 210 mm monokidepiikiekkonsa Huanou International Silicon Co:lta.

Monokidepii ja Polypii eroavat sekä ominaisuuksiltaan, että tuotannoltaan hyvin keskeisesti toisistaan. Polypii on monokidepiitä halvempaa ja valmistetaan piihiekasta tai kierrätetystä piistä raskaassa kemikaaliprosessissa ja hyvin korkeissa lämpötiloissa. Polypiin alkutuotannon hiilijalanjälki on tästä syystä myös korkea. Piihiekan prosessointi polykidepiiksi ja polykristallipaneeleiksi sisältää useita matalan jalostustason prosesseja. Prosessin lopputulos on polykristallipaneeli, joka on sekä kestävyydeltään, tuotantokapasiteetiltaan, että laadultaan huomattavasti monokristallipaneelia heikompi. Polykristallipaneelin selkeä tunnusmerkki on sinertävä tai muuttuva väri.

Monokristallipaneeli valmistetaan kokonaisista uusista, erittäin korkealaatuisista piikristallipaloista ja näin tuotettu paneeli on täysin musta. Monokristallipaneelien valmistaminen on huomattavasti korkeamman jalostusasteen teollisuutta piitankojen leikkuusta alkaen. Paneelien rakenne ja tuotantokyky eroavat polypiipaneeleista keskeisesti. Lemkemin käyttämien Trina Vertex -paneelien hyötysuhde on yli 21 %, siinä missä polykidepaneelien hyötysuhde on usein 13-16% tai alle. Sekä monokidepaneelien, että piitankojen valmistus on erittäin monimutkainen prosessi ja vaatii korkeaa osaamistasoa ja tuotanto-olosuhteita. Vastineena on toki korkeampi hinta, mutta myös paljon parempi hyötysuhde, käyttöikä ja tuotannon eettisyys.

Seuraamme paneelien tuotantoa ja esimerkiksi eri valmistajien ympäristö- ja vastuullisuusraportteja jatkuvasti ja Trina Solar on kaikista paneelivalmistajista erottunut nimenomaan panostuksillaan kestävään kehitykseen. Trina esimerkiksi strategisesti vähentää joka vuosi paneelituotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä, vedenkäyttöä ja sähkönkulutusta.

Huolimatta luottamuksestamme kreditoituihin ulkopuolisiin auditoijiin, ISO-Standardiin ja Trina Solarin vastuullisuuspanostuksiin, seuraamme jatkuvasti alan ympäristöpanostusten ja vastuullisuuden kehitystä ja raporteissa esiin nousseita asioita, vaikka ne eivät varsinaisesti meille toimitettavia paneeleita koske.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tehokkain tapa vaikuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten olosuhteisiin ja biodiversiteetin suojeluun globaalisti. Se ei kuitenkaan saa tapahtua ihmisoikeuksia loukkaamalla. Vaikka Trinan paneelituotanto on ehkä maailman parhaiten jäljitettävissä, on aina varaa parantaa. Trina on sitoutunut toimimaan eettisesti kestävästi ja on valtavan kokoisena toimijana ja valtiollisten jättiprojektien toteuttajana myös korkeassa vastuuasemassa globaalisti. Tämä on meille myös keskeistä. Yksittäisten pienempien paneelivalmistajien toiminnan seuranta olisi huomattavasti vaikeampaa ja alihankintaketjut todennäköisesti huomattavasti pidempiä kuin Trinan kokoisen omaan tuotantoon vahvasti panostavan toimijan.

Meille polku hiilineutraaliin tulevaisuuteen ei ole kivetty hyvillä aikomuksilla, vaan kuljettua matkaa täytyy myös voida katsoa ylpeästi taaksepäin.

10 000 MWh säästettyä energiaa

10 000 MWh säästettyä energiaa lämmityksessä vuonna 2021.

100% kasvu energiaratkaisuissa

Uusiutuvan energian ratkaisujen määrä vuodessa on kasvanut 100%.

2-10 vuoden takaisinmaksuaika

Uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuaika on 2-10 vuotta.

90% Net promoter score (NPS)

Asiakkailtamme saamamme luottamus on meille kaikki kaikessa.

Tilaa uutiskirje ja kuulet ensimmäisenä mitä uusiutuvan energian kentällä tapahtuu!

Lemkem #Energiapodium -uutiskirje on jokaisen kiinteistönomistajan ja päättäjän ykköslähde uusiutuvan energian saloihin ja viimeisimpiin käänteisiin.