-2000

Suomen sähkönkulutuksen ja sähköntuotannon ero on vuoden 2022 aikana ollut keskimäärin -2000 MWh/h

19%

Suomessa käytettävästä sähköstä on vuoden 2022 aikana jouduttu tuomaan ulkomailta, pääasiassa Pohjoismaista ja Venäjältä

2/3

Tarkasteltaessa kokonaisenergiaa, tuotamme itse vain 2/3 kaikesta käyttämästämme energiasta. Suurin osa tuonnista on hiilivetyjä, kaasua ja öljyä Venäjältä

Energiahuoltovarmuus, Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja kustannusten lasku ovat yksi ja sama asia

Yli 30 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä ja lähes 40 prosenttia energiankulutuksesta muodostuu kiinteistöjen käytöstä. Keskeistä on siis kyetä taklaamaan suurimpia energiankäytön kohteita ja päästön lähteitä, koska samalla saadaan nopeimmin laskettua kustannuksia. Energiainvestoinnit eivät ole samanlaisia remontteja kuin esimerkiksi putkiremontti, vaan energian- ja kustannustensäästö ja vastuullisuustoimet voivat nykyään olla sama asia. ”Avainasemassa on yhdistää useita uusiutuvan energian ratkaisuja, jotta saadaan synergiaetuja”, sanoo Lemkemin liiketoimintajohtajana puoli vuotta toiminut Olli Rasia.


Hiilineutraalius tehdään sekä säästämällä että tuottamalla energiaa

Kun taloyhtiöiden ja yritysten on aika alkaa suunnitella kiinteistönsä energiatulevaisuutta, kaikki lähtee tarpeesta. Jos yritys haluaa panostaa vastuullisuuteen ja pohtii kompensointia, on hyvä ottaa hetki ja pysähtyä. Kompensoinnin tulisi aina olla viimeinen, matkan viimeistelevä askel, ei ensimmäinen.

”Jos energiamuodoksi valitaan maalämpö, sen toteuttaminen kestää neljästä viiteen kuukautta. Valaistus, autojen latausasemat ja aurinkovoimalat saadaan viikoissa, jopa päivissä”, Olli Rasia lupaa.

Maalämmön hyötysuhdetta voidaan lisätä yhdistämällä siihen lämmöntalteenotto. Vielä parempaan hyötysuhteeseen päästään, kun maalämpöjärjestelmä integroidaan aurinkovoimaan. Kesällä tuotettu sähkö varastoidaan pumppaamalla lämpöä maaperään. Maaperän lämpötila on normaalisti kahdesta kolmeen astetta, sillä pystyy lämmittämään kiinteistön. Mutta kun maaperän lämpötila nostetaan yli kymmeneen asteeseen, päästään huomattavasti parempaan hyötysuhteeseen.

Huoltovarmuus puhututtaa

Uusiutuva energia, Vihreä siirtymä, Energiaomavaraisuus. Siirtyessämme asteittain ja tällä hetkellä kovasti nopeutetussa tahdissa pois hiilivetyjen, eli öljyn ja kaasun käytöstä ja kohti uusiutuvia energiaratkaisuja, nousee väistämättä esiin kysymys kustannuksista. Eli millä tämä kaikki maksetaan?

Hyvin suunniteltu energiaremontti maksaa kuitenkin itsensä, sillä kun 2–10 vuoden takaisinmaksuaika on takana, nousevat säästöt massiivisiksi. ”Noin 90% kiinteistöistä uudistus voidaan myös toteuttaa niin sanotusti kassavirtapositiivisesti, eli niin että todelliset kuukausikustannukset laskevat, vaikka investointia maksetaan samalla takaisin. Kun esimerkiksi aurinkovoimalla tuotetaan itse omaa energiaa, puhutaan 10–25 prosentin sijoitetun pääoman tuotosta, jonka tuottama hyödyke, eli sähkö, vielä muuttuu jatkuvasti arvokkaammaksi”, Rasia kertoo. Rahoitusmallia jossa energiansäästöt toimivat osana rahoitusmekanismia kutsutaan ESCO-Rahoitukseksi (Energy Service Company).

10 000 MWh säästettyä energiaa

Säästimme 10 000MWh asiakkaidemme energiaa vuonna 2021

100% kasvu energiaratkaisuissa

Toteuttamiemme uusiutuvan energian projektien määrä kasvaa 100% / vuosi

2-10 vuoden takaisinmaksuaika

Toteuttamiemme energiaprojektien takaisinmaksuaika on n. 2-10 vuotta

90% Net promoter score (NPS)

Asiakkailtamme saamamme luottamus on meille kaikki kaikessa

Tilaa uutiskirje ja kuulet ensimmäisenä mitä uusiutuvan energian kentällä tapahtuu!

Lemkem #Energiapodium -uutiskirje on jokaisen kiinteistönomistajan ja päättäjän ykköslähde uusiutuvan energian saloihin ja viimeisimpiin käänteisiin.

    Sun shining in woods

    Aloita energiamatkasi!